Tre studenter från Fysicum i Lund gjorde nyligen observationer i Oxie. Det ingick i en kurs i deras fysikutbildning. Efter att vädret blivit något bättre kunde både Meaden och det fjärrstyrbara teleskopet användas

Albin Walldén och Max Nordin har vunnit ett fint pris i Unga Forskares rikstävling! Gymnasisterna tävlade med sitt projektarbete "Observationer av nära och avlägsna planeter", utfört vid observatoriet. Priset är ett stipendium för två veckors resa till Kina och deltagande i Kinas största forskartävling för ungdomar.

Gymnasisterna Albin Walldén och Max Nordin från Finnvedens gymnasium i Värnamo fortsatte igår sitt projektarbete genom att på plats i Oxie försöka observera en exoplanet. Trots månljus var observationskvällen lyckad.

During the night Jan 30-31 the asteroid Eros was observed from the Tycho Brahe Observatory, Malmö, Sweden. A series of images were taken around midnight using the remotely controllable telescope. The animation above shows the motion during approx 1½ hours.

Natten till den 31 jan observerades asteroiden Eros från observatoriet. En serie bilder togs runt midnatt med det fjärrstyrda teleskopet. Animeringen ovan visar rörelsen under ca 1½ timme. English version.

 

Nyligen genomförde studenter vid Osbecks-gymnasiet i Laholm lyckade fjärrobservationer. Trots besvärande väderförhållanden kunde ett antal CCD-bilder tas av flera olika objekt.

 

Ett projektarbete har nyligen genomförts på observatoriet. Det är gymnasisten Anna Warvsten som valt att studera förmörkelsevariabler. Hon gjorde CCD-observationer av några ljussvaga sådana stjärnor.

 

Två av Polhemsgymnasiets elever gjorde den 23 mars observationer för sitt projektarbete hos oss på Tycho Brahe observatoriet under ledning av Anders Nyholm.

Undersökningen visar att det är möjligt att, med de observationsinstrument jag har haft tillgång till, skaffa en god bild av såväl Saturnus som dess största måne Titan. Flera parametrar har i undersökningen kunnat bestämmas beträffande Titans läge, avstånd och magnitud.

Författare: Markus Svensson 

En planet som passerar framför sin moderstjärna kommer att förmörka en liten del av stjärnans ljus. En lång serie exponeringar med observatoriets instrument gjordes och varje bild analyserades digitalt för att noggrant mäta stjärnans ljusstyrka. Diagrammet visar ljusminskningen när planeten passerar framför sin stjärna. Observatör: Anders Nyholm