Beskrivning

Inom astronomin är spektroskopi det mest fundamentala verktyget för vår förståelse av universum. Några exempel på tillämpningar är bestämning av hastigheter hos avlägsna objekt med extremt hög precision, identifikation av planeter runt andra stjärnor, klassifikation av stjärnor och bestämning av en stjärnas temperatur.

I detta Astropaket ligger fokus på sambandet mellan en stjärnas färg och temperatur. Vi går igenom vad ett spektrum är, varför spektrallinjer uppstår och vilken information dessa ger.

 

Lärandemål

 • Insikt och förståelse om spektrum genom verkliga upplevelser
 • Kopplingen mellan atomernas inre struktur och absorption/emission av ljus i olika våglängder
 • Inblick i det viktigaste verktyget för astronomer - spektroskopi

 

Innehåll

 • Presentation av Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och vår verksamhet
 • Senaste nytt inom astronomin
 • Vad är ett spektrum?
 • Sambandet mellan en stjärnas färg och temperatur (Planck-kurva)
 • Absorptions- och emissionspektra
 • Ljusets betydelse inom astronomin
 • Live observation av spektrum för en stjärna om vädret tillåter med vårt fjärrstyrningsteleskop i Oxie
 • Genomgång av spektrum och jämförelse med tidigare observerade spektrum samt bestämning av temperaturer
 • Frågestund