Ett Dobsonteleskop är avsett att vara mycket enkelt men stabilt mekaniskt sett och kraftfullt optiskt sett. Tanken är också att ett sådant teleskop skall vara portabelt. På observatoriet finns ett par stycken som tillverkades under ledning av framlidne Svend-Åge Müller. På bilden ses vårt största, med Newton-optik och en spegel på 25 cm.