truedsson 2018sm

Sällskapets i särklass mest aktive solobservatör, Lars-Åke Truedsson, har givit oss en uppdatering med de observationer han gjort de senaste två åren. Hans unika och imponerande data visar att solaktiviteten nu befinner sig på väg in i ett minimum.

 

Efter en lång tid av låg aktivitet på solytan har den nya solfläckscykeln startat och aktiviteten är på väg uppåt. Det rapporterar vår flitige solobservatör, Lars-Åke Truedsson. 

solakt-2001-2014sm

Vår främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, rapporterar här sina senaste observationer. Aktivitetsmaximum inträffade under 2014, men på en lägre nivå än i föregående cykel. Lars-Åke berättar om sina 2433 observationer(!) sedan år 2001.

Tora Greve sammordnar solgruppen på observatoret och sedan en tid tillbaka skapat en ny webbplats där hon rapporterar hennes resor runt globen där tillsammans med andra solintresserade medlemmar bevittnar och dokumenterar totala solförmörkelser.

Sidan som Tora skapat kan hittas här: http://www.torasol.se/

 sun small

Solens aktivitet ökar nu när vi närmar oss ett maximum. Detta innebär att solen är extra aktiv och vi ser då fler solfläckar på ytan. Peter Larsson tog nyligen denna bild.

 

 

Efter en lång tid av nästan total inaktivitet på solytan har nu den nya solfläckscykeln startat. Det rapporterar vår flitige solobservatör, Lars-Åke Truedsson. Han har sedan 2001 gjort över 1700 observationer, från vilka man tydligt ser hur solaktiviteten avtagit sedan det kraftiga maximumet 2002.solakt-201304sm

När inträffar nästa solaktivitetsmaximum? Kanske maximum redan har passerats? Vår egen solobservatör Lars-Åke Truedsson har gjort 2249 observationer sedan år 2001 och lämnar här sin senaste rapport.

 

I dessa tider med diskussioner om klimatvariationer är förstås solen en viktig faktor. En av våra flitigaste medlemmar, Lars-Åke Truedsson, gör med eget teleskop regelbundna solobservationer ifrån hemmet i Bjärred. Genom att räkna antalet solfläckar får han ett mått på aktiviteten.

Sällskapets mest aktive solobservatör, Lars-Åke Truedsson, redovisar nu sina senaste observationer. Det framgår tydligt att solen är en bra bit inne i nästa cykel, på väg mot ett nytt maximum.