Observatoriet fick för en tid sedan ett mindre radioteleskop donerat från astronomiska institutionen i Lund. Nu är det dags att starta med tester av teleskopet. Som ett led i detta flyttades teleskopet från sin tidigare förvaring till en plats på observatoriets gårdsplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett radioteleskop har nu kommit till observatoriet! Det är astronomiska institutionens radioteleskop som nu får en ersättare varvid TBO får överta det gamla. Antennen är över 2 m i diameter, utgör en avsevärd vikt och var inte enkel att transportera. Det tilltänkta användningsområdet är förstås att kunna observera radiostrålning från de starkaste radiokällorna, solen, Vintergatans centrum, m fl. Det är dock mycket arbete kvar innan teleskopet är i brukbart skick.