Ett första möte med Stadsfastigheter (Peter Ödmo och Sofie Boivie) hölls på TBO deb 5 feb. Boivie, som är arkitekt, hade gjort ett par preliminära förslag som vi tittade på och diskuterade. Detta är bara första skisser. Plats för radioteleskop är inplanerat. Om ca tre veckor är ett nytt möte inplanerat.
 

Detta är en inofficiell sida där vi samlar information och dokumentation runt den planerade utbyggnaden av observatoriet.

I samband med den renovering som gjordes av TBO 2008 var även utbyggnad uppe till diskussion. Vi blev uppmanade att komma in med något slags kravspecifikation. Under hösten 2008 hade vi ett par möten där detta diskuterades, varefter det skickades in en enkel beskrivning på våra önskemål.
Som bekant blev utbyggnaden inte färdig under våren. Projektet försenades främst genom att Stadsfastigheter hade en del organisatoriska problem, medarbetare som bytte jobb, etc.

Efter ett antal påtryckningar fick vi ny kontakt och ny projektledare från kommunen, denna gång Peter Hingström. Projektet har nu tagit ny fart och planeringen går in i en avslutande fas. Vi har haft två sammanträden med Peter Hingström, som dessemellan har studerat projektets detaljer och ekonomi mera noggrannt. Efter mötet den 3 nov blev ett antal saker klarlagda.


Förberedelserna för observatoriets utbyggnad framskrider nu raskt. Ett antal byggritningar är tillgängliga. Under senhösten hölls flera möten med kommunens projektledare, Peter Hingström. Efter många diskussioner blev resultatet en bra kompromiss.


En datormodell av observatoriet med sin nya tillbyggnad har gjorts av Kjell Westman, baserad på de senaste tillgängliga ritningarna.
Observatoriets tillbygge har nu kommit igång. Under veckan kom byggbodar på plats och grävarbeten gjordes för att bereda plats för tillbyggnaden.
Grundläggningen för den nya byggnaden fortsätter. Siktet är inställt på att vara färdiga innan midsommar. Under en period under senvåren kommer observatoriet att tillfälligt hållas stängt för att kunna slutföra bygget. Mer info om detta senare. Mer info om bygget här.

Det nya huset tar bokstavligen form, tak och vägger håller på att resas. Siktet är inställt på att vara färdiga innan midsommar. Från och med 11 april kommer observatoriet delvis att hållas tillfälligt stängt. Då börjar ändringsarbeten även i de befintliga lokalerna.

 

Den andra aprilhelgen var ett antal dedikerade medlemmar igång med den omflyttning av utrustning som är nödvändig för att modifieringar ska kunna göras i den gamla byggnaden.

 

Det nya huset tar bokstavligen form, tak och vägger håller på att resas. Innerväggar och innertak sättes på plats. Siktet är inställt på att vara färdiga innan midsommar. Sedan 11 april är observatoriet delvis tillfälligt stängt. Då påbörjades ändringsarbeten även i de befintliga lokalerna.

 

radio1

Radioteleskopet är nu på plats på tillbyggnadens tak.  Därmed får observatoriet och kanske hela Oxie ett nytt blickfång. Det tunga instrumentet är förankrat på ett kraftigt metalltorn.

ready

Utbyggnaden av observatoriet är nu färdig. Den 1 juli var det slutbesiktning och redan dagen därpå tog medlemmarna observatoriet i besittning för att påbörja inredningen av de nya lokalerna. Veckan därpå fortsatte arbetet. Under hösten kommer vägen dit att läggas om och en ny parkeringsplats att byggas.