Beskrivning

Simuleringar underlättar förståelsen för komplicerade system. Inom astronomin blir simuleringar ett allt viktigare verktyg för många olika ändamål, exempelvis klimatmodeller för planeter i andra stjärnsystem, universums storskaliga utveckling, bildandet av solsystem och kemiska processer.

Vi använder spelet Universe Sandbox 2 som bygger på verklig fysik och simulerar hela solsystemet.

 

Lärandemål

 • Genom upplevelse få en bättre känsla för skalan i vårt solsystem och universum.
 • Ge god förståelse för de fysiska lagar som styr rörelsen hos himlakropparna

 

Innehåll

 • Presentation av Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe
 • Senaste nytt inom astronomin
 • Grundläggande begrepp för omloppsbanor (visas i Universe Sandbox 2)
  • Banplan
  • Inklination
  • Eccentricitet
  • Omloppstid
  • Flykthastighet
 • Gravitationens växelverkan mellan två himlakroppar
 • Simuleringar (visas i Universe Sandbox 2)
 • Hur snabbt färdas ljuset genom vårt solsystem?
 • Vår sol byts ut mot ett svart hål, vad händer?
 • Gravitationsslunga runt Jupiter med rymdsond
 • Asteroiden Apophis passage nära jorden 2029
 • Frågestund