Beskrivning

Natthimlen förefaller stilla och statisk där stjärnorna har sin plats och utseendet på stjärnbilderna inte förändras ens över millenier. I detta Astropaket tittar vi närmare på dynamiken i en galax och vad som faktiskt händer.

Stjärnorna är i ständig rörelse samtidigt som hela Vintergatan roterar ett varv över 250 miljoner år. Det europeiska rymdteleskopet GAIA mäter med extremt hög noggrannhet rörelserna för 1,3 miljarder stjärnor.

Under tillfället använder vi verkliga data från GAIA som analyseras i programmet R som används för statistiska undersökningar.

 

Lärandemål

 • Kännedom om olika typer av galaxer
 • Förståelse vad som finns i en galax och förändringarna som är ständigt pågående
 • Insikt i tillgängligheten och vikten av öppen data för både allmänhet och forskare
 • Rimlighetsbedömning och förståelse av analyserad forskningsdata (grafer)

Innehåll

 • Presentation av Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe och vår verksamhet
 • Senaste nytt inom astronomin
 • Video; Universums storskaliga struktur
 • Olika typer av galaxer
 • Vad en galax innehåller; Stjärnor, resterna av döda stjärnor, stjärnhopar, supermassiva svarta hål, gas, stoft, nebulosor
 • Dynamiken i en galax; Ackretionsskivor, supernovor, stjärnornas rörelser, galaktiska kollisioner, vågformer i den galaktiska skivan
 • Definition av en stjärnas rörelse; Proper motion och radiell hastighet
 • GAIA; den hittills största databasen över stjärnornas positioner, ljusstyrka, rörelser och färg
 • Öppen data inom astronomin
 • Verktyg för datahantering och artificiell intelligens
 • Kort visning i programmet Stellarium vilken del av himlen vi kommer att analysera
 • Analys i programmet R med verklig GAIA data
 • Frågestund