Tycho Brahe observatoriet i Oxie har många möjligheter. Varje medlem har sin speciella inriktning. Därför finns det grupper där informella träffar kan hållas för de som är intresserade av ett speciellt ämnesområde. Nedan beskrivs förutom Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, de olika sektioner som för närvarande är aktiva.

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe

Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe (ASTB) har ca 200 medlemmar, i huvudsak från södra Sverige. Ca en gång i månaden har man sammankomster där senaste nytt inom astronomin presenteras. Fackastronomer inbjudes regelbundet för att ge populära föredrag. Mötena hålls oftast i Malmö (bl a på Tekniska museet) men då och då också på astronomiska institutionen i Lund. Alla intresserade är välkomna som medlemmar! Mera info finns på sällskapets sidor.

Solgruppen

Tora Greve samordnar solgruppen på observatoret och sedan en tid tillbaka skapat en ny webbplats där hon rapporterar hennes resor runt globen där tillsammans med andra solintresserade medlemmar bevittnar och dokumenterar totala solförmörkelser.

Teleskopgruppen

Teleskopgruppen är tänkt för de som vill lära mer om våra observationsobjekt och lära känna våra instrument med den teori som ligger bakom tekniken samt tillämpa praktisk astronomi med hjälp av sällskapets utrustning på observatoriet i Oxie.

Observationsgrupp

Med sina avancerade teleskop utgör observatoriet en fantastisk resurs för amatörastronomiska observationer. Inom Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, som driver observatoriet, finns en informell grupp som träffas regelbundet för att utveckla sitt intresse för praktiska observationer. Inga speciella förkunskaper krävs för att vara med!

Lyriderna

Våren 2018 startades en särskild tjejgrupp för att förbättra genusbalansen i astronomisällskapet. 

Kursverksamhet

Observatoriet ger då och då kurser för medlemmar och andra intresserade. Ett exempel kan vara utbildning på observatoriets instrument. Ett annat kan vara utbildning för att kunna hjälpa till med publika visningar.