Förberedelserna var minutiösa, varje deltagare visste vad hon eller han skulle bidra med. Observatoriets båda huvudinstrument, två 14 tum SC teleskop, var förberedda med specialkameror. Fyra st systemkameror och en videokamera var också beredda för observation.

Tidtagningen var mycket noggrann, kortvågstidssignal, GPS sekundsignal och Frk Ur spelades digitalt in tillsammans med SR P1, avlyssnad på Hörbysändaren, 88.8 MHz.
Uppladdningen inför förmörkelsen gjordes bl a med hjälp av pizza... Humöret var då, som synes, fortfarande på topp. Det mulnade dock något efterhand, både bokstavligen och bildligt talat.
På spaning efter den tid som flytt... men förgäves. Projektet att observera Romas stjärnockultation gav trots den molniga himlen många värdefulla erfarenheter. Nya kontakter har tagits mellan astronomiintresserade individer och föreningar. Rent tekniskt gjordes mycket utvecklingsarbete som kan komma till nytta vid kommande observationer. Det gjordes avtryck i massmedia, se nedan. Och TBO har kommit på den amatörastronomiska kartan igen.

/PL


Sydsvenska Dagbladet 5 juli, 2010
Kvällsposten 6 juli, 2010
Radio Malmöhus 8 juli, kl 16.30
Radio Malmöhus 9 juli 06.40