Foto: Tora Greve  

 


Observatoriet i Oxie kommer att hålla öppet hus den 4 januari 2011 från klockan 08:30 till 12:00. En partiell solförmörkelse inträffar då när månen passerar framför solskivan. Start 08:12 och slut 10:54 . Som mest kommer ca 80% av solytan att förmörkas. Alla är välkomna ut att beskåda detta unika fenomen! Vi avser också att sända direkt via vår hemsida.
Förmörkelsen börjar redan kl 8.12 vilket innebär att solen kommer att gå upp (kl 8.35) delvis förmörkad. Maximala förmörkelsen blir kl 9.32 då solen står lågt över horisonten i sydöstlig riktning. Förmörkelsen tar slut kl 10.56. Notera alltså att man behöver fri sikt i sydöstlig riktning för att kunna se fenomenet. Mera detaljer finns på astroinfo.se. Läs även artikeln från DN.se.

OBS! Rikta aldrig optiska instrument (kikare, teleskop, etc) direkt mot solen! Det kan orsaka allvarliga synskador och även permanent blindhet. Sotat glas, CD-skivor, fotograferingsfilm, etc, garanterar inte fullständigt skydd mot t ex UV-strålning och rekommenderas därför inte.

På observatoriet i Oxie har vi däremot särskilt utbildad personal som har specialanpassade instrument för ändamålet, inte minst våra solteleskop som visar solen i sk H-alfa ljus. Vi välkomnar hjärtligt alla att hälsa på och bevittna denna fantastiska händelse.

För att se webbutsändningen av solförmörkelsen, gå till www.tbobs.se/index.php/Fjarrobservering/webbkamera.html.

Har du flera frågor?
Ring gärna 076-21 20 602


Solförmörkelse över jorden Solförmörkelse över Sverige
Niklas Henricson
Observatoriechef