Radioteleskopet lämnar astronomiska institutionen i Lund.

Anländer till observatoriet.

'
Tillfällig förvaring i väntan på bättre tider....