Solen är väldigt aktiv just nu. Enligt NASA kommer solen i höst att nå sitt maximum. Solen har en cykel på ca 11 år mellan sina maxima. Under ett maximum blir solen extra aktiv, och detta kan man se då det blir många solfläckar. Vår nuvarande teori är att under en 11 års period förvrängs solens magnetfält vid ekvatorn på grund av att solen roterar snabbare vid ekvatorn än vid polerna. Stora "flares" är också vanliga vid solmaximum. Detta är den kraftigaste typen av solutbrott och kan orsaka problem här på jorden.

Bilden nedan togs den 12 maj 2013 och visar den nuvarande kraftiga aktiviteten på solen. Åtminstone åtta olika solfläcksgrupper kan urskiljas.

Peter Larsson

sun med