binary comment5 oktober fick vi besök ifrån Stockholm. Det var gymnasister från Thorildsplans Gymnasium som gjorde en resa till Malmö/Lund under ledning av sin lärare Oskar Hellblom. 

De gjorde en studieresa med 22 stycken elever som läser en kurs som kallas strålfysik. Förutom TBO besöktes också MAX-lab och Vattenhallen i Lund. 

På observatoriet tog Peter Linde emot med information om observatoriet, en detaljerad titt på instrumenten och en genomgång av de senaste Webb-bilderna. En bra avslutning med ESO:s video om byggandet av ELT, det extremt stora teleskopet som nu håller på att uppföras i Chile.