ceres

Gymnasisterna Filip Malmqvist och Quan Ngyuen från Tycho Brahe-skolan i Helsingborg avslutade nyligen sitt projektarbete som genomfördes med fjärrstyrnings-teleskopet på observatoriet. Arbetet handlade om asteroider.

De hade på förhand planerat projektet bl a genom att göra särskilda sökkartor för att kunna identifiera de valda objekten. Det var asteroiderna Ceres och Vesta man siktade på. 

Efter att på förhand tränat att använda instrumentet i simulerad mod var så dags för observation. Filip och Quan satt alltså i Helsingborg och kontrollerade vårt teleskop. Via en samtidig Skype-förbindelse kunde de tillsammans med handledaren på TBO till slut identifiera rätt områden och ett antal bilder togs med en dryg halvtimmes mellanrum.  Till höger ses rörelsen hos Ceres och nedan motsvarande rörelse hos Vesta.

Genom några ganska enkla överväganden kan man få fram en del intressanta fakta ur mätningarna.

För Ceres del gäller till exempel:

 

 • vesta1:a bilden togs kl 21.00
 • 2:a bilden togs kl 21.43    => 43 min skillnad
 • Bildskala i CCD-kameran: 19*60 bågsek / 512 pixel = 2.23 bågsek / pixel
 • Förskjutning mellan bilderna ca 12 pixel => 27 bågsek
 • Om jorden skulle stå stilla själv är detta enbart en effekt av Ceres egen rörelse.
 • Hur lång tid tar det för Ceres att med denna vinkelhastighet gå ett varv runt solen?
 • Ett varv är 360 grader = 1296000 bågsekunder.
 • Omloppstiden blir 1296000 / 27 * 43 min = 2064000 min = 3.92 år. 
 • Keplers tredje lag: P i kvadrat är proportionellt mot A i kubik, P=omloppstid i år , A=medelavstånd i AE.
 • Detta ger ett medelavstånd för Ceres på 2.49 AE.
 • Korrekta värden är 4.6 år resp 2.76 AE.