Natten till den 31 jan observerades asteroiden Eros från observatoriet. En serie bilder togs runt midnatt med det fjärrstyrda teleskopet. Animeringen ovan visar rörelsen under ca 1½ timme. English version.

 

Nyligen genomförde studenter vid Osbecks-gymnasiet i Laholm lyckade fjärrobservationer. Trots besvärande väderförhållanden kunde ett antal CCD-bilder tas av flera olika objekt.

 

Ett projektarbete har nyligen genomförts på observatoriet. Det är gymnasisten Anna Warvsten som valt att studera förmörkelsevariabler. Hon gjorde CCD-observationer av några ljussvaga sådana stjärnor.

 

Två av Polhemsgymnasiets elever gjorde den 23 mars observationer för sitt projektarbete hos oss på Tycho Brahe observatoriet under ledning av Anders Nyholm.

Undersökningen visar att det är möjligt att, med de observationsinstrument jag har haft tillgång till, skaffa en god bild av såväl Saturnus som dess största måne Titan. Flera parametrar har i undersökningen kunnat bestämmas beträffande Titans läge, avstånd och magnitud.

Författare: Markus Svensson 

En planet som passerar framför sin moderstjärna kommer att förmörka en liten del av stjärnans ljus. En lång serie exponeringar med observatoriets instrument gjordes och varje bild analyserades digitalt för att noggrant mäta stjärnans ljusstyrka. Diagrammet visar ljusminskningen när planeten passerar framför sin stjärna. Observatör: Anders Nyholm

Andreas Walther (Pauliskolan i Malmö), som var första specialarbetaren på det nya teleskopet, gjorde denna film av asteroiden Midas framfart våren 1999. Filmen visar hur asteroiden rört sig under två timmar.