Andreas Walther (Pauliskolan i Malmö), som var första specialarbetaren på det nya teleskopet, gjorde denna film av asteroiden Midas framfart våren 1999. Filmen visar hur asteroiden rört sig under två timmar.