En planet som passerar framför sin moderstjärna kommer att förmörka en liten del av stjärnans ljus. En lång serie exponeringar med observatoriets instrument gjordes och varje bild analyserades digitalt för att noggrant mäta stjärnans ljusstyrka. Diagrammet visar ljusminskningen när planeten passerar framför sin stjärna.

Observatör: Anders Nyholm