Söndagskvällens visning av meteorer lockade mycket folk. Redan när arrangemanget startade kl 21.30 var samlingssalen full, både av folk och förväntan. Efterhand mörknade himlen och meteorerna visade sig mycket riktigt.

 

De närvarande fick sig först till livs en liten föreläsning om vad meterorer och meteorsvärmar är. Därefter var det dags att ta plats utomhus på förberedda stolrader. I väntan på att himlen skulle mörkna ordentligt gavs en liten guidning på stjärnhimlen efterhand som stjärnorna framträdde. Samtidigt uppenbarade sig de första meteorerna och fick jubel och applåder.

 

 

 

Två av teleskopen var samtidigt igång och de viktigaste stjärnhoparna och nebulosorna visades upp, bl a med hjälp av ett nyinköpt, kraftfullt, okular. Drygt 100 personer hittade vägen till observatoriet under kvällen och alla hade sett flera meteorer innan de gick hem. Samt internationella rymdstationen och en del andra satelliter.

 

 

Arrangemanget fortsätte under måndagskvällen då ytterligare ett sextiotal personer hittade ut till observatoriet. Vädret visade sig återigen från sin bästa sida och ytterligare en del perseider kunde noteras. Aktiviteten på observatoriets hemsida var också kraftigt förhöjd, ca 1000 extra träffar hade gjorts med anledning av perseidarrangemanget.