17-18 augusti var sällskapet och observatoriet med på Malmöfestivalens barnaktiviteter i Raoul Wallenbergs park. Det bjöds på solobservationer och möjlighet för barn och vuxna att rita sin favoritutomjording. Många fick en aha-upplevelse vid sin första titt på solen genom teleskopet.

 

Verksamheten startade båda dagarna kl 11 och slutade kl 17 vilket passade bra då solen därefter gled bakom träden i parken. Solen samarbetade bra, både genom att överhuvudtaget visa sig och genom att ha lämpliga solfläckar och protuberanser till beskådande.

Vi kunde bjuda både på vitljusbild och H-alfa bild med de båda tandemkopplade teleskopen. H-alfa-filtret är avsett för att öka konstrasten för en del solfenomen som annars inte kan observeras i vanligt vitt ljus, framför allt protuberanser. Detta är lysande massutkastningar som ser ut som små eldsflammor vid solranden.

Antalet passerande som fick sin första anblick av solen i teleskop kunde räknas i hundratals varav de flesta var barn. Även föräldrarna passade på. Bakom vårt tält fanns bord och bänkar i lämplig skugga vilket även uppskattades av trötta föräldrar. Barnens fantasirikedom var det inget fel på och samlingen av upphängda teckningar av utomjordingar blev allt större. 

En i alla avseenden lyckad aktivitet, utmärkt genomförd av Peter Hemborg och andra medlemmar.  Hundratals broschyrer kom till användning och förhoppningsvis såddes många frön för framtiden.  Nedan en serie bilder från arrangemanget.