20230915 153426sm

Den 15 sept invigdes så äntligen vårt nya jätteteleskop, som följdriktigt döptes till "Finn". Sparbanksstiftelsens ordförande Bo Lundgren och rymdungen Florence Thornberg hjälptes åt att klippa bandet  och belönades med starka applåder. 

 

Under ett par års tid hade diskussionen varit livlig om att försöka uppgradera vårt visningsteleskop (en Meade 14). Diskussionen blev mycket konkretare när ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn i Lund bifölls i november 2022. En projektgrupp bildades under Anders Hjelsets ledning och ett intensivt arbete vidtog. Se här för lite information om målsättningen och genomförandet av projektet. 

Ett antal gäster från kommun, akademi och amatörastronomi hade bjudits in för invigningen. Till exempel fanns det representanter från fritidsnämnd och förvaltning, universiteten i Lund och Malmö, Astronomisk Ungdom, m fl. Särskilt välkommen var Bo Lundgren som representerade Sparbanken Skåne. 

Gästerna vålkomnades med namnbrickor och serverades små snittar med bubbeldryck. Det blev tillfälle till lite mingel innan själva programmet startade.   

Några viktiga personligheter.

 

Programmet startade sedan med en kort presentation där ordförande Peter Linde gav lite bakgrund till observatoriet, dess inriktning och utveckling. Ulf R Johansson gav perspektiv på de 50 åren sedan observatoriet byggdes varpå Tomas Diez förklarade varför astronomin är så viktig som ett pedagogiskt redskap. I ett inspelat videoinslag redogjorde gymnasisten Evelina Andersson om sitt spännade projektarbete om stjärnhopar som hon gjort på observatoriet.   

Peter Hemborg avslutade programmet inomhus med att berätta om barnverksamheten där han tog rymdungen Florence Thornberg till hjälp


 

Själva invigningen genomfördes i strålande solsken. Bo Lundgren och Florence Thornberg var utsedda till att förrätta själva klippningen. Det blev en trevlig och högtidlig ceremoni, där jätteteleskopet samtidigt döptes till Finn. Gästerna fick sedan titta på på stjärnor i teleskopet, som elegant hittade några på den ljusa dagshimlen.