20230915 153426sm

Den 15 sept invigdes så äntligen vårt nya jätteteleskop, som följdriktigt döptes till "Finn". Sparbanksstiftelsens ordförande Bo Lundgren och rymdungen Florence Thornberg hjälptes åt att klippa bandet  och belönades med starka applåder. 

Under ett par års tid hade diskussionen varit livlig om att försöka uppgradera vårt visningsteleskop (en Meade 14). Diskussionen blev mycket konkretare när ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn bifölls i november 2022. En projektgrupp bildades under Anders Hjelsets ledning och ett intensivt arbete vidtog. Se här för lite information om målsättningen och genomförandet av projektet. 

  

Texten uppgraderas.

 

 

 

Mingel med snittar och bubbeldryck.

 

Korta programpunkter inomhus.

 

Några viktiga personligheter.

 

Själva invigningen.