Den 27 juli inträffar en total månförmörkelse, dvs jordens skugga faller över månen och förmörkar den. Helt mörk blir den dock inte eftersom en del ljus från solen, framförallt det röda ljuset, bryts av jordatmosfären och svagt belyser månen även under den totala fasen. Det innebär att månen då får en djupröd färg. Månen kommer att stiga upp förmörkad vid 21.15 tiden.

Alla intresserade är välkomna att se skådespelet från observatoriet!  Vi öppnar kl 20 och innan det mörknar ges det tillfälle att få veta lite mer om vad en månförmörkelse innebär och vi kommer att visa och berätta om observatoriet.  Vägbeskrivning finns här. Vi räknar även med att kunna ställa in teleskopen mot planeterna Saturnus, Jupiter och Mars, som dock allihop står ganska lågt på himlen.

Extra: kl 22.35 passerar den internationella rymdstationen ISS på himlen. Ombord finns sex astronauter.  ISS kommer fram i nordväst och passerar som ett mycket ljusstarkt objekt över himlen under fem minuter.

Vad är en månförmörkelse?

En månförmörkelse inträffar samtidigt för alla som kan se den, till skillnad från en solförmörkelse. Enda kravet är att man befinner sig på den delen av jorden där månen kan ses då förmörkelsen inträffar. De delar av jorden som har dagtid kan alltså inte se den. Månförmörkelsen denna gång är inte särskilt lättobserverad då månen kommer att stå lågt över horisonten under hela förloppet. Den går upp förmörkad ca kl 21.15 ungefär samtidigt som solen går ner, dvs himlen är då fortfarande ljus.  Mellan kl 22 och 23 är det möjligt att se den totalförmörkade månen i riktning sydöst, ca 5 grader över horisonten. Man behöver alltså i stort sett fri sikt mot horisonten för att kunna se något. Efter kl 23 pågår den partiella fasen till kl 1, då månen successivt rör sig ur jordens skugga.

Figuren nedan visar schematiskt hur en månförmörkelse fungerar. Notera att avstånden mellan solen, jorden och månen inte är skalenliga. 

lunarecl

Följande figur visar månförmörkelsens förlopp. Månen rör sig från väster till öster (dvs från höger till vänster) i förhållande till jordskuggan. 

mnf2011

19.14   P1: Månen går in i jordens halvskugga, partiell förmörkelse börjar
21.30   T1: Totala fasen börjar
23.13   T2: Totala fasen slutar
00.19   P4: Partiella fasen slutar