Nätterna 11-13 augusti gav observatoriet tillfälle för allmänheten att observera metorer under sakkunnig ledning. Dessa kom ifrån en meteorsvärm kallad Perseiderna. Uppmärksamheten runt detta blev mycket stor i massmedia.

Nätterna 11-13 augusti gav observatoriet tillfälle för allmänheten att observera metorer under sakkunnig ledning. Dessa kom ifrån en meteorsvärm kallad Perseiderna. Uppmärksamheten runt detta blev mycket stor i massmedia.

Ett pressmeddelande som skickades från oss på morgonen den 8 augusti gav ett mycket stort gensvar. En intervju gjordes av TT, vilken återgavs i ca 30 olika tidningar. Arrangemanget uppmärksammades i radio vid flera tillfällen, inklusive Ekot, vetenskapsradion och Studio 1. Lokal-TV gjorde reportage och samtliga större sydsvenska tidningar gjorde egna artiklar från observatoriet. Vår hemsida fick närmare 1000 träffar och majoriteten av dessa var nya besökare.

Arrangemanget på observatoriet gynnades inte av bra väder. Den 11:e och 13:e kunde dock besökarna se några av meteorerna. Samtidigt visades intressanta objekt i teleskopen. Drygt 150 personer kom trots osäkert väder (den 12:e var det ihållande regn) ut till observatoriet.


Vad är Perseiderna?

Meteorer är stoftpartiklar som med hög hastighet, ofta tiotals kilometer per sekund, kolliderar med jorden och genom friktion mot jordatmosfären hettas upp och förångas. Detta ser ut som ett snabbt ljusspår (någon sekund) som rör sig över himmeln. En större partikel ger ett kraftigare ljussken, men endast i sällsynta fall når föremålet marken (meteorit).


Meteorsvärmen Perseiderna återkommer årligen i augusti månad. Den orsakas av att jorden passerar i närheten av kometen Swift-Tuttles banplan, i vilket stoft från kometen har ansamlats. Kometen själv finns fortfarande kvar och kan vid sällsynta fall komma nära jorden. År 4479 beräknas kometen komma inom ett avstånd av ca 6 miljoner km och sannolikheten för en kollision med jorden då uppskattas till 1 på miljonen.

Observationer av Perseiderna i år underlättades av att månen inte var uppe, varför himmelsbakgrunden blev mörkare.

Antalet observerbara meteorer kan ligga på upp till 50 st per timme och syns över hela himmeln. Bästa observationstiden är efter midnatt fram mot gryningen, 11 - 13 augusti.
/PL