Ett tjugotal rotarianer från Trelleborg-Sjöormens RK gästade oss 26 september. Peter Linde, Kjell Westman, Peter Larsson, Hans Kronkvist och Ulf R var på plats för att berätta om observatoriet och dess verksamhet. Eftersom SMHI-prognosen denna gång höll vad den lovat  var det ihållande regn och mulet hela kvällen, varför det blev desto mer bildvisning och "teoretisk" genomgång av våra teleskop.

Inom Rotary, som är en internationell yrkessammanslutning över gränserna med drygt en miljon medlemmar världen över, finns en rad nätverk. Ett av dessa nätverk är International Fellowship of Rotarian Amateur Astronomers (IFRAA), som driver hemsidan www.rotary-ifraa.org. Ordförande är USA-vietnamesen Lan Nghiem-Phu bosatt i Miami, Florida, och sekreteraren bor i Australien. I USA finns ett par Rotary-ledda folkobservatorier. I Placerville, Californien, verkar t ex The Cameron Park Rotary Community Observatory, som kom på banan i samband med Rotarys 100-årsjubileum i mitten av förra decenniet och som driver en intensivt utåtriktad verksamhet. Bl a under Venuspassagen i somras.

På TBO pågick samtidigt en annan verksamhet för en annan åldersgrupp, nämligen Rymdungarna, under Peter Hemborgs ledning. Ett gott exempel på observatoriets rika utbud på astronomipopularisering.

 

Ulf R Johansson