20230401 203720

Vårt nya teleskop är redan på väg att bli populärt. Samtidigt fortgår balansering, kalibrering och slutinstallation av den avancerade utrustningen. På måndagsvisningen 3 april fick många besökare en första "tjuvtitt".

För närvarande pågår arbetet med att färdigställa vårt nya visningsteleskop, ett Meade 40 cm (16") teleskop. Det kommer att bli ett av de största teleskopen i Sverige avsett för att användas till visningar för skolungdom och allmänhet. Man ska med egna ögon kunna fascineras av det som syns på himlen.

Nyligen genomfördes en första injustering av teleskopet stativ, tillräcklig för att redan ge möjlighet till att med några enkla klick på kontrollenheten snabbt rikta teleskopet mot något  intressant objekt. Detta gjordes i självet verket redan i måndags då en oväntat stor skara (ca 50 st) intresserade besökte observatoriet och fick sin första titt genom det nya teleskopet. Det blev redan en stor succé. Måndagsvisningarna fortsätter ett par måndagar till (om vädret samarbetar), sedan blir det ett sommarupphåll till slutet av augusti.  Här några bilder: