20240106 225236

Ytterligare två gymnasieprojektgrupper gjorde nyligen sina observationer på observatoriet. Dels gjordes fjärrstyrning från Kungsbacka, dels var en grupp ute på själva observatoriet. Det fungerade bra och bägge grupperna tog fina bilder att göra mätningar på.

För första gången testades att köra två gymnasieprojekt samtidigt samma natt.  Ute i Oxie var Tomas Diez på plats i kylan och hemma i Lund satt Peter Linde och gav tips under observationerna. Samtliga kunde hela tiden kommunicera via zoom.

Gruppen från Latinskolan bestod av Kais Al-Dabbagh, Vincent Huang och Linus Wennberg. De var på plats och siktade på att  studera en variabel stjärna av typen RR Lyrae. Dessa stjärnor har egenskapen att ha en viss verklig ljusstyrka, mäter man den skenbara ljusstyrkan kan man alltså bestämma avståndet till stjärnan. Deras val var stjärnan V355 Cam, som är en ljussvag sådan stjärna som ligger i stjärnbilden Giraffen. En bild av stjärnområdet syns nedan och gruppen har redan producerat en preliminär analys av variabelns ljuskurva, vilken ses nedan till höger. 

V355CamV355CamDiag
 

NGC188

 

Gruppen från Aranäs gymnasium i Kungsbacka, som bestod av Egon Granelli, Jordan Hallberg och Carl Sundqvist, observerade alltså fjärrstyrt. De hade valt ut några öppna stjärnhopar med avsikten att uppskatta hoparnas ålder genom att observera i två olika färger (blått och grönt) för att sedan med hjälp av detta kunna konstruera färg-magnitud diagram för dem. Till höger ses deras bild av stjärnhopen NGC188. 

 

 

 

Några bilder från kvällen, tagna under zoom-sessionen: