Result of Result of AVG Stablized GREEN

Stjärnhopen NGC 188, observerad den 27 jan på TBO. 

  

Så blev det stjärnklart till sist! 27 januari kunde äntligen två gymnasiegrupper göra sina observationer efter lång väntan. Det blev utmärka resultat, både för öppna stjärnhopar och för supernovaobservationer.

Gymnasister kontaktar oss under hösten för att diskutera möjligheterna till att göra sina s k gymnasiearbeten hos oss. Det handlar ganska stora arbeten helst, med vetenskaplig betoning. I år blev det till sist två grupper som beslöt sig för att genomföra sina projekt med det fjärrstyrbara teleskopet och med handledning från vår sida. Men sedan oktober månad har vädret och andra omständigheter inte tillåtet några observationer. Det blev en nervös väntan men äntligen kom tillfället. För att utnyttja tiden gjorde båda grupperna sina observationer samma natt.

Den första bestod av Evelina Andersson från Smögen och Gustav Holmér från Söderköping. De fjärrstyrde teleskopet i Oxie från sina respektive platser. Tomas Diez var på plats ute på observatoriet och Peter Linde bistod med handledning från Lund, allt i en gemensam zoom-session.  Projektet handlade om studier av öppna stjärnhopar och de genomförde lyckade exponeringar av stjärnhoparna NGC 188 och NGC 663 (se ovan).

Kl 23 kom så den andra gruppen till observatoriet. Spykeneleverna Ilisi Tainio Lagusson, Noah Preihs och Tomas Kamsäter ville studera supernovor, vilken man ju får göra i avlägnsa galaxer. Även detta lyckades trots att ganska mycket tid hade gått sedan den tilltänkta supernovan blossat upp. 

Kanske kompenserade naturen oss något denna kväll genom att ge ovanligt god seeing, vilket ledde till skarpa bilder för studenterna. Nu pågår analysen av data där vi förhoppningsvis för höra om resultaten på några av våra kommande ASTB-sammanträden.   


binary commentbinary comment

Vänster: Bild från zoomsessionen med Spyken-studenterna. Höger: Motsvarande från stjärnhopsstudierna.

 

Result of Result of AVG Stablized NGC5631

Galaxen NGC 5631, på ett avstånd av drygt 80 miljoner ljusår, syns i mitten, observerad den 27 jan. Supernovan (markerad) exploderade i oktober och hade nu ungefär magnitud 16.