I veckan hade vi för första gången besök av kursstudenter från Lunds observatorium. Prof Dainis Dravins kom med sju studenter från sin kurs i instrumentteknik. Vi fick tillfälle att berätta om verksamheten och studenterna kunde bekanta sig med teleskopen och deras användning.

Besöket inleddes med ett försök att se solen men moln och den sena kvällssolen underlättade inte detta.

 

 

Peter Linde tog emot den engelskspråkiga kursen och gav en föreläsning om observatoriet och visade ett antal exempel på vad man kan göra med teleskopen. Himlen hade under tiden klarnat och mörknat en del så det blev möjligt att observera månen, Saturnus och Mars med Meade-teleskopet.

Avslutningsvis fick gruppen en repetition av CCD-teknologin och dess användning vid TBO. På storbildsskärmen kunde man få en inblick i hur vårt fjärrstyrbara teleskop hanteras.