Ett spännande möte hölls på observatoriet den 7 februari. Arne L Ohlsson och Mikael Anderlund presenterade konkreta planer på en ny "teleskopgrupp" som har för avsikt att mera aktivt utnyttja observatoriets förnämliga instrument. En programförklaring gavs och ett upplägg presenterades för gruppens kommande möten under våren. Följ utvecklingen under hemsidans flik "Amatörer - Teleskopgruppen". PS. Kursen snart fullbokad! DS.