Steg 1: våren 2010

 • Användareutbildning på Meade teleskopet

 • Certifiering.

 • Observationer

 • Temakvällar med diskussioner om aktuell månadshimmel

 

Steg 2: hösten 2010

 • Temakvällar med diskussioner om aktuell månadshimmel

 • Katalogobjekt, stjärnhopar, nebulosor, galaxar etc...

 • Observationer av månadens objekt

 • Teleskop, olika typer

 • Montering och kringutrustning som okular etc...

 • Optikkunskap, enkel våglära och felkällor

 • Vägastronomi, mörka platser

 

Steg 3: forts 2011

 • Astrofotografering grunder

 • Utrustning, kamera etc.

 • Polinställning

 • Bildbehandling

2010-02-07 Arne L Ohlsson