Mikael Anderlund berättade om galaxernas indelning i Hubble-serien och vad som gäller idag på galaxfronten. Vi fick höra om vintergatans position i förhållande till den lokala gruppen och senare om galaxhopar, superhopar och galaxernas rörelse. Under våren kommer Mikael Anderlund ge kursdeltagarna chansen att observera ljusstarka galaxer.

Kursen slutade med praktisk genomgång av Meade-teleskopets parkeringläge, men tyvärr p.g.a. tekniska svårigheter fick vi avbryta och fortsätta istället med visuella observationer genom kikare.


Intressanta länkar:


Vid pennan,
Niklas Henricson