Under samlingen mötte vi upp elever från Augustenborgsskolan under Peter Hemborgs ledning. Efter Peters teleskopvisning (med planeten Mars i spetsen), ställde jag upp med en guidning på himlavalvet och att berätta mytologiska berättelser kring kända konstellationer för eleverna.
När eleverna samlades för att gå, var det dags att påbörja kvällens kurs.

Arne kallade in samtliga kursdeltagare till allrummet och kursen sparkades igång redan vid 19:30. Denna gången gick vi igenom skillnaderna mellan alt-az och ekvatoriell montering, koordinatsystemet mellan jorden och himmlavalvet och Meade-teleskopets olika menyval. Vi tog en fikapaus efter den teoretiska delen innan det blev dags igen för praktiska övningar utomhus på Observatoriehus 1 där Meade-teleskopet befinner sig.

Vi övade på teleskopets GoTo-funktion genom att titta på Mars, Saturnus, Orion-nebulosan (M42), Orions alfa-stjärna (Betelgeuse), Capella och andra intressanta objekt. Kursdeltagarna fick öva sig på att söka fram objekt i katalogen, vrida teleskopet mot valda objektet, använda sig utav den inbyggda lokaliseringsfunktionen, förstå sambandet mellan sökare och okular under grovjusteringen, använda sig av fokuseringen och mycket annat.

Diskussionerna pågick fortlöpande och frågorna avlöste varandra. Det märktes att stämningen var på topp och att alla kände sig delaktiga!

För att summera kvällens upplevelse, så erbjöd vädret en magnifik chans för stjärnskådning som vi inte har upplevt sedan tidig höst förra året. Mycket lyckat!
Vid pennan,
Niklas Henricson