IMG 7971Måndagen den 24 mars fortsatte amatörastronomi-kursen med att Gustav Holmberg berättade om hur man observerar variabler. Ett observationsprogram definierades för de närmaste månaderna, som deltagarna ska försöka sig på med kikare och teleskop.
 
 
Gustav berättar:
 
"Under kursen, som behandlar visuella observationer av variabla stjärnor, använder vi "Att observera variabla stjärnor" (nr 4 i SAAF:s serie med amatörastronomiska handledningar Fokus) som kurslitteratur samt kartor med jämförelsestjärnor hämtade från AAVSO:s kartserver Variable Star Plotter ( http://www.aavso.org/vsp ). Ett observationsprogram bestående av följande stjärnor har satts upp:
 
Långperiodiska variabler
===================
 
khi Cyg
Z UMa
R Dra
T Cep
 
Dvärgnovor och R CrB-stjärnor
=========================
 
SS Cyg
Z UMi
RX And
 
Bland programstjärnorna finns det objekt för såväl fältkikare som små och medelstora teleskop."
 

IMG 7972