m81sn1

Supernovan i galaxen M82 är fortfarande överraskande ljus. Nyligen tog Kjell Westman en fin bild med sin kamera kopplad till fototeleskopet på observatoriet. Exponeringstiden var 300 sekunder.

Supernovan observerades för första gången den 22 januari och har bibehållit sin ljusstyrka på ca magnitud 11 sedan dess. AAVSO publicerar en uppdaterad ljusskurva över novan. Även vår kursledare Gustav Holmberg bidrar med observationer till denna.

Normalt klingar ljusstyrkan på en supernova av ganska snabbt. Då avståndet till galaxen är ca 12 miljoner ljusår innebär detta att stjärnan för tillfället (dvs för ca 12 miljoner år sedan...) är minst ca en halv miljard gånger ljusstarkare än solen. De extrema temperarturer som uppnås vid en supernovaexplosion utgör den enda kända situation som via fusion tillåter att tyngre grundämnen kan bildas.

http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BLG-310&starname=PSN+J09554214%2B6940260&lastdays=40&start=2456678&stop=2456718&obscode=&obscode_symbol=2&obstotals=yes&calendar=calendar&forcetics=&grid=on&visual=on&r=on&fainterthan=on&bband=on&v=on&pointsize=1&width=800&height=500&mag1=&mag2=&mean=&vmean=