Sällskapets mest aktive solobservatör, Lars-Åke Truedsson, redovisar nu sina senaste observationer. Det framgår tydligt att solen är en bra bit inne i nästa cykel, på väg mot ett nytt maximum.  Diagrammet nedan visar Lars-Åkes solfläcksobservationer sedan 2001. Varje enskild punkt är en observation, medan de gula rutorma markerar medelvärde för en månad.  För mer information om hans observationer, se nedan.

För större bild, klicka på diagrammet.