Från slutet av 2009 har dock solfläckar från den nya cykeln blivit synliga, varför man nu äntligen kan förvänta sig ett tilltagande antal solfläckar. Diagrammet nedan visar aktiviteten de senaste månaderna (uppförstorad skala).

Till höger ser vi Lars-Åke Truedsson när han hjälpte till att visa solen på observatoriet för ett tag sedan. Sina solobservationer gör han annars från hemmet i Bjärred. Se även här för mer information.

Diagrammet nedan är således alla hans data från 2001 och framåt. De små prickarna utgör individuella mätningar medan de större rutorna är månatliga medelvärden