NGC6946

I ett pågående gymnasieprojekt använder Jasmine och Wilma vårt teleskop för att försöka bestämma Hubble-konstanten. Tanken är att  bestämma galax­avstånd genom mätningar på bilder tagna på spiralgalaxer och kombinera detta med rödförskjutningsdata hämtad ur litteraturen.

Wilma Lundvall från Campus Viktor Rydberg och Jasmine Kasajima Bergqvist från Amerikanska gymnasiet (båda i Stockholm) gjorde sina fjärrstyrda observationer på Tycho Brahe-observatoriet i slutet av november. De hade valt ut ett antal spiralgalaxer på ökande avstånd och tog bildserier på dem. Under förutsättning att galaxerna har ungefär samma verkliga storlek borde det vara möjligt att uppskatta avståndet till dem genom att mäta deras skenbara storlek. Valen bestämdes av att det i litteraturen finns tillgängliga mätningar på deras rödförskjutning. Genom att kombinera observationerna försöker Jasmine och Wilma göra en uppskattning av Hubble-konstanten. 

Bilden ovan visar deras bild av den närmaste målgalaxen, NGC6946, som anses ligga på ett avstånd av närmare 25 miljoner ljusår.