Måndagen den 12 mars blev det stor succé för vår visning av det ovanliga och vackra himmelsmötet mellan planeterna Venus och Jupiter. Massmedia hade noterat vårt arrangemang och ca 200 besökare tog sig till observatoriet för att med egna ögon och med hjälp av våra teleskop beskåda uppvisningen på himlen.

 

Vädret var perfekt och himlen visade sig alltså från sin vackraste sida (väster!). Fyra teleskop var kontinuerligt bemannade, t o m vår gamla 1800-tals refraktor kom till heders. Förutom Venus och Jupiter kunde också Mars observeras. Samtidigt med teleskopvisningarna guidades det på himlen både inom- och utomhus. En för kvällen specialgjord bildserie visades och berättades till, parallellt både i barn- och vuxenversioner, under hela kvällen.

Under dagen slogs också nytt rekord för vår hemsida där hittills ca 1200 träffar kunnat noteras på vår information om himlaskådespelet.

Allt som allt en synnerligen lyckad propagandakväll för populärastronomin,  där ett tiotal av sällskapets medlemmar gjorde stora insatser.