Proci

 

AVG Aligned Aligned GADen 19 december gjorde Anton Hansson och Elliot Thomsen (se ovan) från Procivitasgymnasiet i Malmö sina observationer. Under ca 5 timmar togs närmare 500 bilder med teleskopets CCD-kamera av stjärnan HD 15087, även känd som Wasp 33. Avsikten är att kunna mäta en transitpassage av exoplaneten Wasp-33 b. Anton var på plats medan Elliot, som testat positivt för covid, jobbade hemifrån. Tomas Diez ledde arbetet på plats och Peter Linde bistod via zoom med handledning. 

I deras bild till höger är målstjärnan markerad. Förändringen i ljusstyrkan förväntas vara ca 0.01 mag eller 1%. 

 

 

 

Den 6 januari genomförde så Hilda Edström och Axel Pettersson från S:t Petriskolan i Malmö sina observationer. Deras projekt handlar om att studera asteroider. Efter noggrann planering blev Ceres och Kalliope utvalda. För Kalliope är avsikten inte bara att se förflyttning utan även att förhoppningsvis kunna konstatera ljusstyrkeförändringar, beroende på asteroidens rotation. Även här togs flera hundra bilder.  

 

20220106 191022

 

Kalliope blink

 

 

På bilden till höger ses hur Kalliope, ett objekt av 11:e magnituden, flyttat sig mellan två exponeringar tagna med fyra timmars mellanrum.