kvant2

 

Den 18 maj kl 19 på observatoriet har vi åter en amatörastronomikväll - denna gång med "Special Edition". Vår nye medlem Magnus Kvant är tillfälligt på besök från Frankrike och kommer att berätta om sitt specialintresse, nämligen hur en amatörastronom kan göra spektroskopi med rimliga medel.

Hur uppkommer ett spektrum? Vad är spektroskopi - och vad kan en amatörastronom bidraga med? Vilken utrustning finns och  vad kostar den? Detta är saker som Magnus kommer att berätta om.

På vårt observatorium har vi särskilda filter för specialobservationer (t ex H-α för sol- och nebulosaobservationer), men  ännu ingen spektroskopiutrustning - kanske är det dags att avhjälpa det?

Alla intresserade - medlemmar såväl som allmänhet -  är välkomna med sina frågor, synpunkter och sin egen kunskap.