Den 21 jan inträffar en total månförmörkelse, dvs jordens skugga faller över månen och förmörkar den. Helt mörk blir den dock inte eftersom en del ljus från solen, framförallt det röda ljuset, bryts av jordatmosfären och svagt belyser månen även under den totala fasen. Det innebär att månen då får en djupröd färg. Förmörkelsen kan ses i hela Sverige och man observerar den bäst för blotta ögat, även om en liten kikare (och icke minst en kamera) kan vara trevligt att ha med. Leta upp en plats med god sikt mot väster på morgonen. Nästa gång en total månförmörkelse kan ses ifrån Sverige är inte förrän i maj 2022. 

Observatoriet är inte öppet denna tidiga morgon men alla intresserade är välkomna till vår amatörastronomikväll den 29 jan och vårt månadsmöte den 31 jan.  

Vad är en månförmörkelse? 

En månförmörkelse inträffar samtidigt för alla som kan se den, till skillnad från en solförmörkelse. Enda kravet är att man befinner sig på den delen av jorden där månen kan ses då förmörkelsen inträffar. De delar av jorden som har dagtid kan alltså inte se den eftersom solen och månen vid en månförmörkelse står mitt emot varandra. Den totala, djupröda, fasen börjar denna gång kl 5.41 och då står månen nästan rakt i västlig riktning, ca 20 grader över horisonten. 6.43 slutar den totala fasen, då står månen i nordväst, ca 12 grader över horisonten, alltså på väg ner på himlen.  Se detaljtider nedan. 

Figuren nedan visar schematiskt hur en månförmörkelse fungerar. Notera att avstånden mellan solen, jorden och månen inte är skalenliga. 

lunarecl

Följande figur visar månförmörkelsens förlopp. Månen rör sig från väster till öster (dvs från höger till vänster) i förhållande till jordskuggan. 

2019

03.36   P1: Månen går in i jordens halvskugga, partiell förmörkelse börjar, månens ljus dämpat
04.34   P2: Månen går in i jordens helskugga, totala fasen påbörjas, månen mörknar vid västliga kanten
05.41   T1: Totala fasen, hela månen mörkröd
06.43   T2: Totala fasen slutar, månen börjar åter bli ljusare i östliga kanten
07.51   P3: Månen åter i jordens halvskugga, månens ljus dämpat 
08.48   P4: Partiella fasen slutar, fullmånen lyser åter med full styrka