IMG 3113B

Den nya MARS-styrelsen. Fr v Lazo Banaee (kassör), Charlize Rosenblad (ordf), Zofia Lukasiewicz (sekr), Olle Frykstam (ledamot) och Nanna Bara (ledamot, ej med på bilden)

Den 8 december 2018 blev något av en historisk dag. En grupp ungdomar samlades på Tycho Brahe-observatoriet och återstartade ungdomsföreningen Malmö Astronomi- & RymdfartsSällskap (MARS). Initiativet hade tagits av Astronomisk Ungdom och ASTB gemensamt.

Mötet hade förberetts av generalsekreteraren i Astronomisk Ungdom (AU) Mikael Ingemyr och Tycho Brahe-sällskapets ordförande Peter Linde. En gemensam kallelse hade författats och skickats till ett 90-tal AU-medlemmar med bostadsort i närheten av Malmö.  AU har i hela landet närmare 4000 medlemmar i åldrarna 0-25 år. 

Mötet inleddes med att Peter Linde hälsade välkommen, deltagarna presenterade sig, varefter vi gjorde en liten rundtur på observatoriet. Sedan skisserade Mikael Ingemyr upplägget för den nya ungdomsföreningen. Den blir medlemsförening i AU och ASTB:s ungdomsförening. Den sköts av en oberoende styrelse med visst ekonomiskt stöd från AU. Avsikten är att skapa ett nära samarbete mellan MARS och ASTB, till fördel för båda parter. 

Mikael hade förberett förslag till stadgar som gicks igenom och modifierades något. Därefter genomfördes ett årsmöte med Peter som mötesordförande. En interimsstyrelse valdes (se ovan) och stadgarna antogs. Peter Linde och Anders Nilsson valdes till valberedning inför 2019 års årsmöte.  Därefter vidtog konstituerande möte för den nya styrelsen.

Allt som allt en smidig process där ännu allt är i sin linda och alla ser med spänning fram emot vidareutveckligen av detta MARS-embryo!