Håkan Barregård och Kjell Westman har lagt några kalla kvällar på att göra en noggrann analys av Meadeteleskopets förmåga att följa stjärnhimlen (s k tracking). God noggrannhet är viktig om man vill ta bilder med längre exponeringstid.  Resultaten visar på en hög mekanisk kvalitet.

Håkans avancerade analys gjordes med CCD-kamera och specialprogramvara. Målet var att studera de periodiska variationer i följningen som normalt orsakas av små fel i teleskopets drivningsmekanik. Analysen visade att detta fel för vårt teleskop bara var maximalt 20" och det borde vara korrigerbart till ca 5", vilket är utmärkta resultat. Samtidigt kunde Håkan konstatera att teleskopets polinriktning var ca 5' feljusterad. Även detta kan alltså förbättras med en mindre korrigering.