I veckan genomfördes TBO:s första kunskapsauktion någonsin. Jorge de Sousa Pires och Kjell Westman var auktionsförrättare. Auktionen gick ut på att ur TBO:s skrymslen släpa fram gammal utrustning, identifiera den och avgöra dess vidare öde.

Kvällen inleddes med att deltagarna tömde diverse gamla skåp och andra förvaringsutrymmen på sitt innehåll och bredde ut allt i allrummet. Framför allt riktade man in sig på optisk och teknisk utrustning.  Jorge de Sousa Pires ropade upp successivt upp de olika objekten och Kjell Westman förevisade dem.

De närvarande fick därefter bidraga med sina respektive kunskaper om föremålens funktion och historia. Resultatet blev ett antal aha-upplevelser, icke minst för veteranerna bland deltagarna.

En del klassificerades som skräp eller skrot medan annat avses bli grund för diverse renoveringsprojekt. En del direkt värdefulla objekt som okular, etc, drogs också fram ur glömskan. 

Huvudsyftet med auktionen var att medvetandegöra så många som möjligt om vad som faktiskt finns på observatoriet och detta lyckades utmärkt.

Nästa steg blir att dokumentera och på ett kreativt sätt återförvara de intressantaste föremålen.