Den 8 nov fortsatte utbildningen på vårt Meadeteleskop då teleskopgruppen hade möte. Erik Johansson gav lite teoretisk bakgrund och Kjell Westman visade hur det går till i praktiken. Flera medlemmar fick chansen att prova på hanterandet av det datorstyrda teleskopet. På bilden ses hur Kjell Westman (i förgrunden till höger) instruerar Peter Hemborg (mitten).