Tips för observationer av Yed Prior-ockultationen med enkel videokamera

 

Testad kamera: Samsung VP-D381. Detta är en videokamera av enklaste och billigaste slag. Den har optisk zoom och använder miniDV standard, vilket innebär att den lagrar informationen digitalt på magnetband.

 

Förberedelser
 • Se till att kamerans batteri är fulladdat, alternativt skaffa tillgång till el och koppla in via batteriadaptern.

 • Skaffa fram en enkel radio som kan ta in P1, Hörby 88.8 Mhz stationen. Detta används för tidtagning. Genom att videokamerans inspelning av P1 i efterhand kan jämföras med Tycho Brahe-observatoriets tidskalibrerade version av samma P1-inspelning, kan tidpunkten för ockultationen fastställas i efterhand.

 • Kameran måste monteras på ett stativ. Ett vanligt, stillastående, kamerastativ duger.

 • Kontrollera om kameran har en särskild inställning för nattfotografering. I så fall använd denna. Det innebär att varje bild som tas kommer att ha extra exponering, i det testade fallet kallad C.Nite 1/13 sek. Detta ökar ljusskänsligheten avsevärt.

 • Kontrollera att kamerans fokusering kan ställas in manuellt. Autofokusering fungerar inte på den ljussvaga stjärnhimlen. Använd således manuell fokusering.

 • Öka ljusstyrkan på kamerans egen display, något över normalinställningen. Detta behövs för att kunna se svaga stjärnor på displayen. Detta underlättar kraftigt att hitta Yed Prior.

   

Observationen
 • Leta i god tid upp en ljusstark stjärna. Sätt kameran på hög (högsta?) zoom faktor. Detta är nödvändigt för att minska bakgrundsljuset på himlen och därmed framträder stjärnorna tydligare. Justera fokus så att bilden blir så skarp som möjligt.

 • Leta reda på den aktuella stjärnan, Yed Prior, se stjärnkarta. Både Yed Prior och Yed Posterior bör synas i samma synfält.

 • Innan exponeringen startas, sätt på P1 radio så att denna uppfattas av videokameran.

 • På den testade kameran passerar stjärnorna genom kamerans zoomade synfält på ca 4 min. Starta exponeringen någon minut före den förutsagda tidpunkten. Se till att Yed Prior inte kommer passera ut ur synfältet för tidigt, stjärnan rör sig (skenbart) mot höger i synfältet.

 

Tips
 • Med tanke på antalet olika moment som behöver fungera för en lyckad observation är det nödvändigt att noga repetera handgreppen och inställningarna i förväg.

 • Många kameror går automatiskt tillbaka till standardinställningar (autofokus, etc) när de stängs av. Det är således viktigt att undvika detta.

Analysarbete

Efter observationen krävs en analys för att få fram ockultationens förlopp så exakt som möjligt. TBO är beredda att hjälpa till med detta och här beskrives analysen bara i grova drag:

 

 • Ladda ner videomaterialet i en dator, för en miniDV-kamera sker detta med FireWire-överföring.

 • Studera (med lämpligt videoredigeringsprogram) filmen ruta för ruta, notera när ockultationen börjar och när den slutar. Skapa eventuellt stillbilder av det aktuella förloppet. På dessa kan en mera noggrann fotometrisk mätning göras.

 • Jämför videons ljudspår med den kalibrerade (dvs med med parallellt inspelade sekundpulser) P1-inspelningen som kan laddas ner från TBO.

 • Fastställ med hjälp av detta de exakta tidpunkterna för ockultations förlopp. Till exempel kan det fria programmet Audacity användas för detta.

 

Exempel

Nedanstående bild visar en upptagning med testkameran. Bilden är ett medelvärde av 25 st video frames. De två stjärnorna Yed Prior (till höger) och Yed Posterior syns tydligt.

/PL