Niklas Henricson ställer in guide-teleskopet. I direktfokus är en DSLR-kamera Nikon D70s monterad på Meade LX200GPS-teleskopet.

Under gårdagens tester har vi konstanterat att kortvåg tillsammans med Fröken Ur har en konstant skillnad på inkommande signaler som ligger ungefär mellan 20-25 millisekunder gentemot GPS-signalen som är före alla andra. Bilden nedan t.v. visar skillnaden som det ser ut på oscilloskopet. Varje ruta motsvarar kolumnvis 25 millisekunder. Till vänster i bilden visas kortvågsmottagaren inställd på 9996 kHz (Moskvas-sändare).


Kortvågsmottagare tillsammans med ett oscilloskop, mäter skillnader mellan signalerna. Rosa motsvarar "Fröken Ur", gul är kortvåg och blå är GPS-signalen. T.v. Olle Corfitsson och t.h. Arne L Ohlsson, går igenom kortvågs- och GPS-utrustningen inför testerna på Tycho Brahe observatoriet.

Kortvågssignalerna påverkas av olika faktorer som utgör en viss skepsis därför väljer vi att ta emot signaler via GPS, men är beredda att snabbt hoppa över till kortvåg ifall det uppstår problem med GPS-utrustningen. Tanken är att utföra en inspelning av tidsignaler tillsammans med P1:ans pågående radioprogram som sänds via Hörbysändaren på 88.8 Mhz och Fröken Ur som tidreferens. Metoden möjliggör senare i ett efterarbete för vägastronomerna att synkronisera deras inspelning mot oss i ett ljudprogram på datorn.

 
Arne L Ohlsson testar marginalerna i en exponering med slewscan-metoden på en Nikon D70s-systemkamera i direktfokus.  

Medverkande medlemmar i projektet är:


- Anders Nyholm
- Rolf Langhals
- Frida Stenebo
- Peter Linde
- Arne L Ohlsson
- Olle Corfitsson
- Kjell Westman
- Niklas Henricson
- Håkan Barregård
- Johan Warell

Tillsammans med ASAK (Astronomiska Sällskapet Aquila i Kristianstad)