map

Välkommen till de variabla stjärnornas värld! Denna kurs i observationskonst är ett samarrangemang mellan ASTB och SAAF som kommer att hållas på observatoriet i Oxie. Alla intresserade är välkomna, inte minst nybörjare.

Vi baserar kursens innehåll på observationsguiden Fokus nr 4, "Att observera variabla stjärnor", med Gustav Holmberg som författare. Guiden erhåller du antingen via medlemskap i SAAF www.saaf.se/saaf.php) eller köper i SAAF:s webbutik (www.saaf.se/butiken.php). Mest förmånligt är förstås ett medlemskap (om du tecknar ett sådant senast sista veckan i februari dimper Fokusnumret ned i brevlådan cirka 10 mars).

Tillfälle 1: Allmänt om astronomiska observationer

Tid: 24 februari, kl. 18.30-21.00. Huvudansvarig: Johan

Temat för det första tillfället är en introduktion till amatörastronomiska observationer med tonvikt på variabler. Hur bedömer man himlens kvalitet, hur stjärnhoppar man till sin variabel, vad behöver man förutom kikaren eller teleskopet? Vad ingår i en observationsjournal? Ta med dig det instrument som du kommer att använda för dina observationer. Välj ett teleskop som är lätt att använda och som du är van vid. Fältkikare fungerar utmärkt. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika instrument och ger tips om optimering, kollimering, rengöring etc. Efter kvällens slut vet varje deltagare om instrumentet behöver fixas tills observationerna ska börja och vilken övrig utrustning som variabelobservationerna kräver. Vi tar en smygtitt på en ljus variabel som du ska identifiera på himlen till nästa tillfälle.

Förberedelse: Tag med dig ditt instrument till detta tillfälle. Fyll i enkäten om din observationserfarenhet och mejla till Peter Larsson (se även nedan). Med hjälp av svaren försöker vi anpassa kursen till de deltagandes kunskapsnivå.

Hemläxa till tillfälle 2: Identifiera den utvalda variabla stjärnan med hjälp av ditt instrument. Du får också i uppgift att skaffa den utrustning som behövs och fixa till ditt teleskop så det är redo för observationer. Skriv ut en karta för att skatta himlens gränsmagnitud och gör en gränsmagnitudskattning från ditt hem eller observationsplats.

 

Tillfälle 2: Visuella observationer av variabla stjärnor

Tid: 24 mars kl. 18.30-21.00. Huvudansvarig: Gustav

Vi inleder med en uppföljning av tillfälle 1. Vi följer sedan upplägget i Fokus 4 "Att observera variabla stjärnor". Varför, hur och när observerar man variabler? Vilka variabeltyper finns det och vilka är mest intressanta att studera? Hur hittar man stjärnorna och hur gör man en variabelskattning? Vilka resurser finns det för observatörer? Vi väljer ut ett mindre antal variabler av olika typ som vi alla observerar regelbundet till nästa tillfälle, dels för fältkikare, dels för teleskop för dem som vill ha en utmaning.

Förberedelse: Leta upp en ljus variabel på himlen med ditt instrument och identifiera den på en variabelkarta. Damma av teleskop, okular och förbered observationsutrustningen. Gör en gränsmagnitudskattning med blotta ögat en kväll utan månsken från din observationsplats.

Hemläxa till tillfälle 3: Observera regelbundet de variabler som vi ska följa gemensamt under kursen. Skriv upp dina skattningar i observationsjournalen eller i dagboken. Diskutera observationerna på ASTB:s forum.

 

Tillfälle 3: Analys och rapportering av observationerna

Tid: Vardagskväll, troligen under andra halvan av augusti. Ansvariga: Gustav och Johan.

Vi inleder med en uppföljning av tillfälle 2 och diskuterar de utförda variabelobservationerna. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. Vilka resultat har vi nått? Är observationerna samstämmiga? Hur ser andra svenska och internationella observationer ut under samma period? Vi rapporterar ljusstyrkeskattningarna till SVO-databasen inom SAAF/Variabelsektionen och till AAVSO. Råd och tips för vidare studier på egen hand.

Vi delar självklart ut diplom till de som fullgjort kursens alla moment och korar dessutom kursens mästerobservatör!

Hur anmäler man sig?

Skicka ett mail till kursadministratören Peter Larsson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) och anmäl ditt intresse. Bifoga svaren på den enkät som man kan ladda ner här.

Naturligtvis står teleskopen ute på observatoriet till kursens förfogande. För Meade-teleskopet gäller dock att man först måste ha gått igenom en kortare utbildning, kontakta Kjell Westman (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) angående detta. Det finns även ett antal kikare tillgängliga på observatoriet.

Välkommen!

Johan Warell     Gustav Holmberg