I tisdags var det diskussionsmöte på TBO. Avsikten var att ta fram idéer för  kommande verksamhet. Jorge de Sousa Pires ledde mötet och deltagarna fick ta fram listor på föreningens  styrkor och svagheter men också på framtida möjligheter och tänkbara hot.  Jorge tog på sig att sammanställa den kreativa aftonens resultat.