låt2

Sällskapets i särklass främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, ser nu att en ny solaktivitetscykel har börjat. Här redovisar han sina 3965 observationer sedan 2001 och ger oss en bakgrund till utvecklingen av solaktiviteten. 

 

Sol01 21

Lars-Åkes 3965 solobservationer sedan 2001. Vita prickar är individuella
observerade solfläckstal, röda markeringar är medeltal per vecka.  

 

Solfläckscykel 25 har startat

Solfläcksminimum mellan solcykel (SC) 24 och 25 – den period när solen är som minst aktiv – inträffade i december 2019, då det 13-månaders utjämnade solfläcktalet blev 1,8, enligt Solar Cycle 25 Prognospanelen, där NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) och NASA ingår. Vi är nu i solcykel 25 med maximal solfläckaktivitet förväntad till 2025, enligt panelen. Solcykel 24 hade en genomsnittlig längd på 11 år, och hade den 4: e lägsta aktiviteten sedan man regelbundet började bokföra solfläckscyklerna med SC 1 år 1755. SC 24 var också den svagaste cykeln på 100 år. Solfläcksmaximum inträffade under april 2014 med ett solfläckstal på 114. Detta är långt under genomsnittet, som är 179. Sol cykel 24: s utveckling var också ovanlig. Solens norra halvklot ledde solfläckcykeln och toppade över två år före det södra halvklotets solfläckstopp. Detta resulterade i att solfläckstalen var lägre än om de två halvklotet hade varit i fas.

actimage

 

Antalet solfläcksfria dagar mellan SC24/25 är dessutom redan nu större än vad som var fallet mellan SC 23/24 som var 817 dagar. Till och med den 1 april 2021 var antalet solfläcksfria dagar 881 sedan solfläcksmaximum för SC 24 och lär bli ännu högre. I medeltal är annars antalet solfläcksfria dagar 566 (beräknat för 15 solfläckscykler SC10 – SC24).

Endast SC 12, SC 14 och SC 15 har fler solfläcksfria dagar med 1028, 934 resp. 1023 dagar.

(Ref.: http://www.sidc.be/silso/spotless)

Data för de nio första solfläckscyklerna saknas dock.

Medelvärdet för antal solfläcksfria dagar mellan två solfläcksmaxima för perioden SC 10 - SC24 är 566 och kommer att öka när man räknar in SC 25.

Enligt prognosen kommer SC25 att likna dess föregångare, men det finns dock en del grupper som förebådar annat. Både högre eller lägre aktivitet. Vi får vänta och se!

Den första solfläcken i SC 25 rapporterades den 20 dec 2019. Men solfläckscyklerna överlappar med så mycket som 4 år. Genom att studera magnetogrammen kan man avgöra polariteten hos solfläckar och dessutom tillsamman med positionen i förhållande till ekvatorn kan man avgöra till vilken cykel gruppen hör. Fläckar i nya cykler uppträder inledningsvis vid höga latituder (dvs. närmare polerna) och närmar sig med tiden lägre latituder (dvs. närmare ekvatorn). 

Nu förväntar sig experterna att antalet solfläckar blir mellan 95 till 130. Detta ligger dock långt under det genomsnittliga antalet solfläckar, som vanligtvis sträcker sig från 140 till 220 solfläckar per solcykel. Panelen har stort förtroende för att den kommande cykeln ska bryta trenden med försvagad solaktivitet sett vi sett under de senaste fyra cyklerna. Det finns inte heller någon indikation på att vi för närvarande närmar oss ett minimum av Maunder-typ i solaktivitet. (Ref,: https://www.weather.gov/news/190504-sun-activity-in-solar-cycle)

 

Lars-Åke Truedsson 

Extramaterial: Följ Lars-Åkes tidigare solobservationer och se hur de går till.