binary comment

 

Torsdagen den 21 april var dags att starta en ny aktivitet, denna gång att kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att hemifrån fjärrstyra vårt teleskop i Oxie. Många hade anmält sitt intresse.

 

binary commentDet är vice ordf Tomas Diez som dragit igång denna kurs. Första träffen var i torsdags och de anmälda deltagarna fick först bakgrunden till hur teleskopet kommit till, med invigningen redan 1999.

 

Ett antal uppgraderingar har därefter gjorts med resultat att teleskopet är pålitligare och avsevärt enklare att använda än tidigare. Sällskapets medlemmar erbjuds nu möjligheten att, efter viss utbildning, kunna prova att observera hemifrån.

En första testperiod görs nu ett par veckor till innan sommaren. Efter utvärdering räknar vi med att fortsätta till hösten.

 

binary commentUnder torsdagen genomgicks användarmanualen i detalj och en testobservation gjordes i realtid.

Den första lyckade fjärrstyrningen genomfördes sedan påföljande måndag av Louis Verhaard och Martina Schnei, bl a togs då nedanstående fina bild av Malströmsgalaxen. 

Ett lyckat första försök!

 

 

 

 

 

M51